Overzicht projecten:

overzicht projecten

Culturele wijkwerking


Uitwijken en House of Time behoren tot de culturele wijkwerking van Brugge Plus. Gastvrijheid, ontmoetingen, mensen verbinden maar ook cultuur, kwaliteit en laagdrempeligheid staan voorop. Met Uitwijken brengen we cultuur naar de wijken, naar de voortuin van de Brugse buurtbewoners.

UITWIJKEN

Met Uitwijken sleepten we al twee prijzen in de wacht: de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid (2011) en de Prijs van de Laagste Drempel door het Netwerk tegen Armoede (2017). Eén van de sterktes van het project is dat het blijft evolueren, mee met de ontwikkeling van het buurtweefsel in de stad. De Uitwijkenkaravaan is sinds 2021 op twee manieren aanwezig in de Brugse wijken.

Soms blijft Uitwijken maar even op één bepaalde plek en soms wat langer. Wanneer Uitwijken maar even langskomt is dat in een korte formule. De barwagen is er steeds bij en gaat een half uurtje voor de voorstelling open. Er is dus een voorstelling. In de winter is dat een vuurvoorstelling, in de zomermaanden kan dat zowel een theater - of circusvoorstelling zijn, maar evengoed een concert. Na de vertoning blijft de bar nog wat open en kan er gezellig worden nagekaart. De dag nadien trekt Uitwijken naar een andere Brugse wijk om hetzelfde procédé te herhalen.

Ook wanneer Uitwijken wat langer blijft, kan de barwagen niet ontbreken. Bijgestaan door de rest van de wagens komt een charmante scenografie tevoorschijn. Wat langer wil zeggen dat Uitwijken gedurende drie weken op bezoek komt in een buurt. De Uitwijkenploeg werkt in de bureauwagen, houdt het cafeetje open en gaat de wijk in op zoek naar contact. Uitwijken wordt zo, gedurende het verblijf, een vast element in de buurt.

HOUSE OF TIME

House of Time was een van de projecten tijdens Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad. Het werd opgestart door het Duitse architectenbureau raumlabor en staat symbool voor een plek van rust, ontmoeting en co-creatie. Een jaar lang gingen jongeren onder begeleiding van diverse sociale partners aan de slag om zich de plek eigen te maken en om te bouwen tot een plaats waar alles kan en niets moet.

Er kwamen mobiele eenheden zoals een warmwaterbad en een reeks bankjes, maar het ging vooral ook over immateriële waarden: een gevoel van betrokkenheid en het engagement om actief problemen op te lossen op elk moment van het creatieproces. Dit traject wordt nu verder gezet onder de vleugels van de culturele wijkwerking van Brugge Plus i.s.m. de sociale, culturele en artistieke partners.

We richten ons bij aanvang opnieuw op de doelgroep jongeren, maar de site wordt stapsgewijs opengesteld voor andere culturele en sociale actoren en voor een ruimer publiek. We willen een open ‘maak-platform’ creëren met volgende uitgangspunten: creativiteit, ontmoeting, kruisbestuiving, toegankelijkheid en een metaal- en houtatelier.

Adres: Oude industriële site DuPont, Komvest 45

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Evenementen


We organiseren tal van evenementen, meestal in openlucht. Elk jaar sieren Uitwijken, Film op het Strand, Feest in 't Park, Cirque Plus, Lichtfeest Lissewege, Autovrije Zondag, Iedereen Klassiek, Krikrak en Wintergloed de kalender.

Onze speelruimte is de Brugse binnenstad, de Brugse wijken, het mooie Lissewege en het Zeebrugse Strand. Driejaarlijks organiseren en coördineren we Reiefestival, Triënnale Brugge en Gouden Boomstoet. In 2024 vindt de volgende editie van Triënnale Brugge en Gouden Boomstoet plaats en in 2026 vindt de tweede editie van het Reiefestival plaats.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Publiekswerking


De publiekswerking van Brugge Plus heeft als doel een band op te bouwen tussen het culturele aanbod van Brugge Plus en de Bruggelingen. We doen dit op 3 manieren:

1)We bemiddelen bij het programmeren van het cultureel aanbod door onze collega’s. Dit betekent dat bij alle evenementen publiekswerking in meer of mindere mate een rol speelt. We brengen mensen met elkaar in contact, leggen verbanden vanuit ons netwerk. We proberen telkens het evenement zo breed mogelijk toegankelijk te maken zonder in te boeten aan artistieke kwaliteit.

2)We werken drempels weg en focussen op doelgroepen die we nog niet bereiken of die extra aandacht vragen. We geloven dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om aan cultuur deel te nemen. Dat cultuur een stem kan geven aan zij die op andere manieren niet worden gehoord. Voor buurten, jongeren (16+), en studenten (18+) ontwikkelen we een doorgedreven aanpak het ganse jaar rond. Basisscholen komen ook zeer regelmatig aan bod. Hiervoor steunen we op meer dan 10 jaar ervaring met cultuureducatie. Andere doelgroepen worden afhankelijk van evenement tot evenement betrokken.

3)We willen de dialoog met het publiek ontwikkelen via verdiepende trajecten aanvullend op het hoofdprogramma. Hierbij combineren we een culturele insteek met maatschappelijke thema’s die leven in de stad. Publiekswerking wil cultuur inzetten om mensen te inspireren, nieuwe kansen te zien en te grijpen om zichzelf, zijn buurt, de stad verder te ontwikkelen. De komende jaren werken we aan verdiepende trajecten bij het Krikrakfestival, De Gouden Boomstoet, De Triënnale, Uitwijken, Lichtfeest Lissewege en Cirque Plus.

Dit alles veronderstelt een fundamentele openheid naar ons publiek. Het gaat over menselijk contact, oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen. Die relatie vormt de kern van onze werking.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Cultuurcommunicatie


We nemen het voortouw in cultuurcommunicatie en werken initiatieven uit om het Brugse cultuuraanbod in de kijker te zetten. We organiseren regelmatig overlegmomenten met de communicatieverantwoordelijken van de Brugse cultuurhuizen en laten sprekers komen om onder meer nieuwe ideeën aan te reiken voor de promotie van cultuur in Brugge. Deze overlegmomenten stimuleren ook samenwerkingen tussen de verschillende culturele partners en dat maakt de drempel lager om zich te engageren voor en met elkaar.

We beheren ook de input van gegevens in de UiTdatabank. Naast het valideren van de ingevoerde items, stimuleren en helpen we Brugse organisaties om hun activiteiten in te voeren in de UiTdatabank. We geven ook communicatieadvies aan organisaties die een evenement in Brugge organiseren.
Maandelijks staan we ook in voor de opmaak van de Exit-kalender en met Exit onder 12 bundelen we het cultuuraanbod voor kinderen – 12 jaar.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Jong Volk


JONG VOLK wil een brug vormen tussen jongeren, organisaties en beleid. Hiervoor werd samen met heel wat organisaties en de jongeren zelf, een digitaal platform ontwikkeld. Hierop is alle info te vinden over jong zijn in Brugge.

Verhalen van Brugse jongeren komen aan bod, nieuwe ideeën worden in de kijker gezet, toffe hangout-plekken in kaart gebracht, ondersteuning van projecten en organisatie van workshops. Jong Volk wil tonen dat Brugge leeft, harder dan ooit!

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Brugge Studentenstad


Brugge Studentenstad is een samenwerkingsverband tussen de hogescholen Vives, Howest, KU Leuven, ZoWe Verpleegkunde, Vesaliusinstituut, Europacollege en de stad Brugge. Het wordt gecoördineerd door Brugge Plus. Brugge telt zo’n negenduizend studenten en dat aantal groeit nog jaarlijks. Brugge Studentenstad organiseert evenementen voor de hogeschoolstudenten en gaat op zoek naar collectieve studeerlocaties.

We zorgen er mee voor dat er voldoende studentenkamers zijn en dat studenten met een gele studentenfiets de stad kunnen doorkruisen. In 2019 opende ‘The Student Village’ de deuren. Het nieuw studentenhuis aan de rand van het Beursplein is vooral ook een plek waar studenten kunnen samenkomen, studeren, organiseren, de stad leren kennen of gewoon een beetje rondhangen. Gelegen tussen de hogescholen en het centrum van de stad biedt het de ideale locatie voor studentenactiviteiten.

Meer info over de werking van Brugge Studentenstad en 'The Student village' vind je terug op de website.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Ticketnetwerk


Brugge Plus is de voortrekker van het ticketnetwerk in Brugge. Sinds 2002 werken diverse partner samen op eenzelfde ticketplatform. Dit maakt het mogelijk om voor elkaar te verkopen, maar ook samenwerkingen op te zetten (bvb. Dans in Brugge… ). Maar dit gaat nog verder, want zo kan kennis uitgewisseld worden en zaken op elkaar afgestemd worden. Ook is dit gunstig naar kostprijs toe.

Dit ticketnetwerk werd begin 2022, via een voorafgaande Europese aanbesteding, vernieuwd.
Ze bestaat in tegenstelling tot voorheen, enkel uit Brugse partners.