Overzicht projecten:

overzicht projecten

Culturele wijkwerking


Uitwijken, Belgiek en House of Time behoren tot de culturele wijkwerking van Brugge Plus. Gastvrijheid, ontmoetingen, mensen verbinden maar ook cultuur, kwaliteit en laagdrempeligheid staan voorop. Met Uitwijken en Belgiek brengen we cultuur naar de wijken, naar de voortuin van de Brugse buurtbewoners.

UITWIJKEN

Met Uitwijken sleepten we al twee prijzen in de wacht: de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid (2011) en de Prijs van de Laagste Drempel door het Netwerk tegen Armoede (2017). Eén van de sterktes van het project is dat het blijft evolueren, mee met de ontwikkeling van het buurtweefsel in de stad. De Uitwijkenkaravaan is sinds 2021 op twee manieren aanwezig in de Brugse wijken.

Drie keer per jaar worden een twintigtal buurten getrakteerd op een korte cultuurprik. Deze cultuurprikken focussen op ontmoetingen in de wijk en het organiseren van een culturele act. We programmeren in januari/februari, in juli en in september. Tijdens de Winterprik brengen we een vuurvoorstelling, in de zomer zorgt de Circusprik – in samenwerking met Cirque Plus - voor een circusvoorstelling in de buurten en in september is er de Theaterprik; een op maat gemaakte co-productie van Uitwijken die je in geen ander cultuurhuis kunt zien.

Daarnaast verblijft het Uitwijkenteam ook jaarlijks een maand lang in vier Brugse buurten. We hebben van alles mee: de bureauwagen om in te werken, veel goesting om met de buurt in dialoog te gaan en een evenementenkalender samen te ontwikkelen… Want het is de bedoeling om - aanvullend op de geplande evenementen - een hele maand ad hoc, op maat ván en in overleg mét de buurt (buurtnetwerken, verenigingen…) initiatieven op touw te zetten. Hyperlokaal programmeren en een lokaal inspirator zijn, dat is de boodschap. Alle activiteiten tijdens Uitwijken zijn gratis.

BELGIEK

De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd omgebouwd tot een minicultuurzaal waar buurtbewoners hun activiteiten kunnen organiseren. De Belgiek rijdt meerdere keren per jaar naar de Brugse buurten. Op zaterdag en zondag kunnen Brugse buurten van de ruimte gebruik maken. Op vrijdag organiseert Brugge Plus er een ‘Muziekcafé on Tour’ avond, waarop iedereen welkom is! In de Belgiek voel je meteen de gezellige sfeer van een bruine volkskroeg en geniet je van een gratis optreden, vaak van klinkende namen.

HOUSE OF TIME

House of Time was een van de projecten tijdens Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad. Het werd opgestart door het Duitse architectenbureau raumlabor en staat symbool voor een plek van rust, ontmoeting en co-creatie. Een jaar lang gingen jongeren onder begeleiding van diverse sociale partners aan de slag om zich de plek eigen te maken en om te bouwen tot een plaats waar alles kan en niets moet.

Er kwamen mobiele eenheden zoals een warmwaterbad en een reeks bankjes, maar het ging vooral ook over immateriële waarden: een gevoel van betrokkenheid en het engagement om actief problemen op te lossen op elk moment van het creatieproces. Dit traject wordt nu verder gezet onder de vleugels van de culturele wijkwerking van Brugge Plus i.s.m. de sociale, culturele en artistieke partners.

We richten ons bij aanvang opnieuw op de doelgroep jongeren, maar de site wordt stapsgewijs opengesteld voor andere culturele en sociale actoren en voor een ruimer publiek. We willen een open ‘maak-platform’ creëren met volgende uitgangspunten: creativiteit, ontmoeting, kruisbestuiving, toegankelijkheid en een metaal- en houtatelier.

Adres: Oude industriële site DuPont, Komvest 45

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Evenementen


We organiseren tal van evenementen, meestal in openlucht. Elk jaar sieren Wintervonken, Filmophetstrand, Cirque Plus, Lichtfeest Lissewege, Kookeet, Iedereen Klassiek, Krikrak, Belgiek en de verschillende Uitwijkentoeren de kalender.

Onze speelruimte is de Brugse binnenstad, de Brugse wijken, het mooie Lissewege en het Zeebrugse Strand. Driejaarlijks organiseren en coördineren we Triënnale Brugge. In 2021 volgt de derde editie.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Publiekswerking


De publiekswerking van Brugge Plus heeft als doel een band op te bouwen tussen het culturele aanbod van Brugge Plus en de Bruggelingen. We doen dit op 3 manieren:

1)We bemiddelen bij het programmeren van het cultureel aanbod door onze collega’s. Dit betekent dat bij alle evenementen publiekswerking in meer of mindere mate een rol speelt. We brengen mensen met elkaar in contact, leggen verbanden vanuit ons netwerk. We proberen telkens het evenement zo breed mogelijk toegankelijk te maken zonder in te boeten aan artistieke kwaliteit.

2)We werken drempels weg en focussen op doelgroepen die we nog niet bereiken of die extra aandacht vragen. We geloven dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om aan cultuur deel te nemen. Dat cultuur een stem kan geven aan zij die op andere manieren niet worden gehoord. Voor buurten, jongeren (16+), en studenten (18+) ontwikkelen we een doorgedreven aanpak het ganse jaar rond. Basisscholen komen ook zeer regelmatig aan bod. Hiervoor steunen we op meer dan 10 jaar ervaring met cultuureducatie. Andere doelgroepen worden afhankelijk van evenement tot evenement betrokken.

3)We willen de dialoog met het publiek ontwikkelen via verdiepende trajecten aanvullend op het hoofdprogramma. Hierbij combineren we een culturele insteek met maatschappelijke thema’s die leven in de stad. Publiekswerking wil cultuur inzetten om mensen te inspireren, nieuwe kansen te zien en te grijpen om zichzelf, zijn buurt, de stad verder te ontwikkelen. De komende jaren werken we aan verdiepende trajecten bij het Krikrakfestival, De Gouden Boomstoet, De Triënnale, Uitwijken, Lichtfeest Lissewege en Cirque Plus.

Dit alles veronderstelt een fundamentele openheid naar ons publiek. Het gaat over menselijk contact, oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen. Die relatie vormt de kern van onze werking.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Cultuurcommunicatie


We nemen het voortouw in cultuurcommunicatie en werken initiatieven uit om het Brugse cultuuraanbod in de kijker te zetten. We organiseren regelmatig overlegmomenten met de communicatieverantwoordelijken van de Brugse cultuurhuizen en laten sprekers komen om onder meer nieuwe ideeën aan te reiken voor de promotie van cultuur in Brugge. Deze overlegmomenten stimuleren ook samenwerkingen tussen de verschillende culturele partners en dat maakt de drempel lager om zich te engageren voor en met elkaar.

We beheren ook de input van gegevens in de UiTdatabank. Naast het valideren van de ingevoerde items, stimuleren en helpen we Brugse organisaties om hun activiteiten in te voeren in de UiTdatabank. We geven ook communicatieadvies aan organisaties die een evenement in Brugge organiseren.
Maandelijks staan we ook in voor de opmaak van de Exit-kalender en met Exit onder 12 bundelen we het cultuuraanbod voor kinderen – 12 jaar.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Jong Volk


JONG VOLK wil een brug vormen tussen jongeren, organisaties en beleid. Hiervoor werd samen met heel wat organisaties en de jongeren zelf, een digitaal platform ontwikkeld. Hierop is alle info te vinden over jong zijn in Brugge.

Verhalen van Brugse jongeren komen aan bod, nieuwe ideeën worden in de kijker gezet, toffe hangout-plekken in kaart gebracht, ondersteuning van projecten en organisatie van workshops. Jong Volk wil tonen dat Brugge leeft, harder dan ooit!

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Brugge Studentenstad


Brugge Studentenstad is een samenwerkingsverband tussen de hogescholen Vives, Howest, KU Leuven, ZoWe Verpleegkunde, Vesaliusinstituut, Europacollege en de stad Brugge. Het wordt gecoördineerd door Brugge Plus. Brugge telt zo’n negenduizend studenten en dat aantal groeit nog jaarlijks. Brugge Studentenstad organiseert evenementen voor de hogeschoolstudenten en gaat op zoek naar collectieve studeerlocaties.

We zorgen er mee voor dat er voldoende studentenkamers zijn en dat studenten met een gele studentenfiets de stad kunnen doorkruisen. In 2019 opende ‘The Student Village’ de deuren. Het nieuw studentenhuis aan de rand van het Beursplein is vooral ook een plek waar studenten kunnen samenkomen, studeren, organiseren, de stad leren kennen of gewoon een beetje rondhangen. Gelegen tussen de hogescholen en het centrum van de stad biedt het de ideale locatie voor studentenactiviteiten.

Meer info over de werking van Brugge Studentenstad en 'The Student village' vind je terug op de website.

Overzicht projecten:

overzicht projecten

Ticketnetwerk


Brugge Plus vzw is de voortrekker van een ticketnetwerk. In 2013 werd via een Europese aanbesteding een opdrachtencentrale opgezet waarbij de Brugse partners de kans kregen in te stappen in eenzelfde ticketnetwerk. Dit maakt het mogelijk om voor elkaar te verkopen, maar ook samenwerkingen op te zetten (bvb. December Dance). Via een aanbesteding, type opdrachtencentrale, sloten heel wat Brugse partners, maar ook andere steden en/of culturele organisaties aan. Dit stimuleert samenwerkingen (gezamenlijke ticketverkoop), maar doet ook de kosten dalen, zoals licenties, gezamenlijke opleidingen...

Het ticketnetwerk bestaat heden uit 23 organisaties:

Brugse organisaties:
In&Uit Brugge (Brugge Plus vzw), KAAP, MAfestival, Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw Brugge, MOOOV.

Organisaties buiten Brugge:
Symfonieorkest Vlaanderen, Uitloket Oostende, MuZee, CC De Grote Post, Toerisme Oostende, TaZ, CC Mechelen, Uit in Mechelen, Musea Mechelen, OC De Kleine Beer (Beernem), CC De Schakel (Waregem), CC De Brouckère (Torhout), GC De Groene Meersen (Zedelgem), Dienst Cultuur en Toerisme Zedelgem en het Staf Versluys Centrum (Bredene).

Via het ticketnetwerk, over alle partners heen, werden er in 2018, 1.403.979 tickets verkocht, goed voor een waarde van 12.433.870,31 euro