03.02.2020

Jobstudent The Student Village

The Student Village is een initiatief van Brugge Studentenstad (Stad Brugge, Howest, Vives, KU Leuven, Zowe Verpleegkunde, Vesalius Verpleegkunde en het Europacollege) en wordt uitgebaat door Brugge Plus vzw. Het is de werkplek van de coördinator Brugge Studentenstad en medewerker coördinatie The Student Village.

In The Student Village kunnen studenten elkaar informeel ontmoeten, kleine projecten of evenementen organiseren en samen studeren. De verschillende ruimtes worden ook verhuurd aan bedrijven en organisaties als plek voor vergaderingen, workshops of lezingen.

Meer info over de werking: www.bruggestudentenstad.be

Om te helpen met logistieke en huishoudelijke taken zijn wij op zoek naar een jobstudent (18+) die flexibel inzetbaar is om ons te ondersteunen bij volgende taken:

  • Contacten met huurders: onthaal en/of afsluiten
  • Ontvangen/afgeven waarborgen, badges, sleutels
  • Klaarzetten vergaderzalen: koffie/thee klaar zetten, ruimte mee helpen inrichten naargelang de geplande activiteit, materiaal voorzien (beamer, flipchart, geluidsinstallatie, …)
  • Opruimen vergaderzalen
  • Permanentie tijdens verhuur buiten de kantooruren
  • Bijvullen en onderhoud drankautomaten
  • Vaatwas vullen en legen, de kitchenette netjes houden
  • Afval uit de verschillende zalen centraliseren en buiten zetten

Contract voor bepaalde duur (tot 31/12/2020) met flexibel uurrooster in onderling overleg, maar hou rekening met gemiddeld 10u per week. Netto uurloon: € 11,29

Interesse?
Neem voor 17 februari 2020 contact op met Manon Billiet, coördinator Brugge Studentenstad (0477 97 98 99 of manon.billiet@bruggeplus.be)