• Evenementenbeleid
  • Evenementenbeleid
slider title

Brugge Plus wil in Brugge het jaar rond een belangrijke organisator zijn op gebied van outdoor evenementen. Brugge Plus moet daarbij een brug kunnen vormen tussen de culturele en toeristische sector.

De doelstellingen zijn zowel economisch, artistiek als sociaal van aard. Toerisme is een belangrijke economische sector in Brugge. Brugge Plus wil de stad aantrekkelijk maken voor bezoekers zowel uit binnen- als buitenland door "reason to go" projecten te organiseren. Deze projecten hebben echter telkens een artistieke component. Het moeten kwalitatief goede producten zijn in overeenstemming met het imago dat Brugge op cultureel en toeristisch vlak wil uitdragen. De evenementen zijn in de eerste plaats gericht naar de bewoners van Brugge maar moeten een dermate kwaliteit hebben dat er een bovenlokale uitstraling gegarandeerd wordt. Belangrijk is ook dat de evenementen toegankelijk blijven voor een breed publiek.

Met het project Brugge Culturele Hoofdstad 2002 werd bewezen dat evenementen een hefboom zijn in het dynamiseren van een stad. Het stadsbestuur heeft besloten om in opvolging van Brugge 2002 en Corpus 2005 een vijfjaarlijks festival te organiseren. Dit festival moet een ankerpunt worden in het culturele parcours van Brugge. In 2010 werd Brugge Centraal georganiseerd, met als thema de link tussen Brugge en Centraal-Europa.