Brugge Plus

  • Programma op www.uitwijken.be
  • Programma op www.uitwijken.be
slider title

Uitwijken werd voor het eerst georganiseerd tijdens het stadsfestival Brugge Centraal in 2010. De bedoeling was in de eerste plaats het culturele stadsfestival niet te beperken tot de binnenstad maar ook de Brugse wijken te laten meefeesten. Er werd een mobiel cultuurdorp gemaakt, later omgedoopt tot de Uitwijkenkaravaan, dat bestond uit een boekwagen, een barwagen, een podiumwagen, een techniekwagen en een mobielatelier.

BEZOEK DE NIEUWE WEBSITE VAN UITWIJKEN: WWW.UITWIJKEN.BE

4 KEER PER JAAR UITWIJKEN 


De Uitwijkenkaravaan trekt vier keer per jaar naar de Brugse wijken. Zo komen we per jaar op een 20-tal verschillende plekken buiten de oude stadskern. Elke Uitwijkentoer (februari, mei, juli en september) heeft zijn eigen formule. Zo trekken we in februari, naar aanleiding van het winterfestival Wintervonken, met een vurig spektakel naar de Brugse wijken. In mei gaan we naar een 8-tal Brugse wijken en zorgen we voor een middagvullend programma dat loopt van 14u tot 18u. Theater en live muziek zijn de vaste ingrediënten. In juli brengen we, de week voor het circusfestival Cirque Plus, vijf opeenvolgende avonden één circusact naar de Brugse wijken. En in september slaan we onze tenten een weekend lang op in één wijk en dat vier opeenvolgende weekends in vier verschillende wijken. We zorgen voor een goed gevuld weekend met meer dan 30 activiteiten waaronder circusvoorstellingen, buurtactiviteiten, comedyshows, fototentoonstelling, workshop taarten versieren, dansavond, kinderfilms, workshop illustratie en Kooksprookjes.

Voor de september editie zoeken we steeds naar een nauwe samenwerking met de Brugse culturele actoren. Niet alleen willen we hier een opstap bieden aan de buurtbewoner naar het culturele leven van de binnenstad, we willen ook de beweging omkeren en de Brugse binnenstad betrekken bij de buurten.

Raadpleeg onze agenda voor de volgende Uitwijken.

MISSIE

Via Uitwijken willen we de drempels tussen de cultuurhuizen en de buurtbewoners wegwerken. Tegelijkertijd bevordert Uitwijken ook het gemeenschapsgevoel. Mensen komen buiten om samen iets te beleven. Onze doelgroep is dan ook zeer uiteenlopend, van jong naar oud, van mensen met cultuurgewoonte tot mensen zonder. We proberen een zo divers mogelijk publiek te bereiken door weinig (zo laag mogelijke) drempels te creëren.

Concreet willen we:

- de buurten activeren: via workshops willen we de buren bij elkaar brengen en laten samenwerken. Veel jonge gezinnen wonen in de deelgemeenten en zo trachten we hen op een laagdrempelige manier te bereiken. We zorgen er zo ook voor dat de buren de mogelijkheid hebben elkaar te leren kennen.

- de betrokkenheid vergroten: we willen de wijken beter leren kennen en zijn in de weken voor en tijdens Uitwijken zeer aanwezig in de wijken. Op termijn is het de bedoeling de bewoners te betrekken bij de invulling van het programma van Uitwijken.

- de Culturele partners betrekken: we zoeken steeds naar inbreng van andere culturele partners. In 2011 waren de Bibliotheek, Cultuurcentrum Brugge, De Werf, Tapis Plein, Circusatelier Woesh, het jeugdfilmfestival...nauw betrokken bij de programmatie.

- een hefboom creëren om gerichte producties te stimuleren: bedoeling is om via Uitwijken ook lokale producties te stimuleren en te zien groeien.

WINNAAR CULTUURPRIJS

Op 17 juni 2011 ontving Brugge Plus de eerste Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid 2010-2011 uit handen van Vlaams minister Joke Schauvliege.

De jury beloonde de vzw Brugge Plus omdat: "het met 'Uitwijken' bewijst hoe ver lokaal cultuurbeleid kan gaan. Het initiatief maakt wijkbewoners warm voor cultuur en haalt de sociale banden in de wijk aan. Vzw Brugge Plus wordt terecht bekroond voor dit prachtig initiatief."

Vlaams minister Joke Schauvliege voegde er nog aan toe: "Uitwijken is voor mij een voorbeeld van hoe lokaal cultuurbeleid moet zijn: cultuur in al zijn facetten, in alle hoeken en kanten, hartverwarmend, dicht bij de mensen en op maat van de lokale gemeenschap."

BEELDMATERIAAL

Bekijk hier een filmpje over Uitwijken. Foto's van Uitwijken kan je bekijken in ons flickralbum.

Heb je nog vragen over Uitwijken of wil je meer weten over dit project. Dan kan je contact opnemen met Marec Zeghers, projectverantwoordelijke Uitwijken, via marec.zeghers@bruggeplus.be of bellen naar 0479 26 63 19.

 ''    ''