• vlaggen Brugge Centraal (c) Sarah Bauwens
  • Brugge Centraal
slider title

FOTOVERSLAG BRUGGE CENTRAAL

In 2012 is het een decennium geleden dat Brugge de titel van culturele hoofdstad van Europa mocht dragen. Een uniek jaar dat onder andere heel wat culturele initiatieven inluidde die vandaag tot sterke waarden zijn uitgegroeid. Een stevige brok cultuur zit verpakt in ons vijfjaarlijks cultuurfestival. Na Corpus '05 was het in 2010 de beurt aan Brugge Centraal.
Omdat cultuur zich niet beperkt tot programmeren en degusteren, kozen we ervoor Brugge Centraal ook degelijk te evalueren en wel op diverse punten.

In de eerste plaats keken we in welke mate de vlag Brugge Centraal ook de lading dekte. Het thema van centraal Europa kwam aan bod in de beide grote tentoonstellingen en in het programma van de podiumkunsten. Nochtans wilden we het thema niet krampachtig opvoeren in elk aspect van het festival. Dat zou immers betekend hebben dat we mooie zaken - zoals de maximaal toegankelijke grootschalige evenementen in openlucht - zouden hebben moeten missen  omdat er op dat vlak in Centraal Europa geen traditie is en ook weinig beschikbaar was. Het was een meerwaarde dat we van het stadsfestival ook een gelegenheid konden maken om nieuwe dingen uit te proberen, feest in de stad te brengen en eens iets prettig gestoords te doen, zoals Raymond op de stellingen van de OLV-kerk. Er werd ook ingespeeld op gelijklopende evenementen zoals de viering van 500 jaar beiaard.

We kozen voor een divers aanbod voor een divers publiek: er waren zowel highbrow activiteiten (bv. het project van Peter Verhelst) als activiteiten voor het brede publiek ( bv. Laurier op de markt). Vrijwel alle kunstdisciplines zijn aan bod gekomen van hedendaags klassieke muziek (Concertgebouw, Baltic) tot animatiefilm (Nightvision), van kleinschalig theater (De Werf) tot historische kunst (Van Eyck tot Dürer).

Oude en nieuwe kunst kwamen aan bod, dit is vooral duidelijk in de beide grote tentoonstellingen. Brugge kan niet exclusief geassocieerd worden met historische kunst. Er waren verschillende creaties zoals de werken van Miroslaw Balka in de Tuymanstentoonstelling (birdcatcher, dead end), straattheater tijdens de Winterse sfeeravonden (voorstelling Sirene), theaterstuk Aleksej van Frank Adam, De Aankomst van de Walvissen van Peter Verhelst. De oude klederdracht en nieuwe modecreaties die erop gebaseerd zijn, kwamen aan bod tijdens Party Saty, de modeshow in de Stadsschouwburg.

Het volledige programma was kwalitatief hoogstaand; Brugge als kwaliteitsmerk heeft andermaal geschitterd. Brugge Centraal was ook aanwezig in de stad, via de verschillende gratis openluchtactiviteiten (zoals Symphonie Mécanique), maar ook met bv. het project Metaalgrenzen van Brody Neuenschwander. ook nieuwe initiatieven zagen het licht: bv. het Elementsfestival, het eerste muziekdictee met de beiaard ooit, het Enterfestival (sociaalartistieke wereld), de klankentoren.

Ook jongeren werden bereikt: Brugge Centraal gaf impulssubsidies aan jonge organisatoren. Enkelen sloegen de handen in elkaar en namen deze gelegenheid te baat om een nieuw festival met DJ's te organiseren: Elements. Dit werd een gigantisch succes.

Brugge Centraal ging verder dan het historisch centrum met het project Uitwijken. Een karavaan met speciaal voor deze gelegenheid gebouwde wagens zorgde voor een weekend feest in vijf Brugse buurten. Dat dit project bijval oogstte is onlangs nog gebleken toen het ging lopen met de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid

Wat betreft het bezoekersaantal, klokten we af op 300.000 deelnemers, ongeveer evenredig verspreid over de gratis en de betalende evenementen. Wellicht zou het bezoekersaantal nog hoger hebben gekegen, mochten de weersomstandigheden in december niet zo slecht geweest zijn.

Een stadsfestival heeft meer ambitie dan een kortstondig moment van vuurwerk te zijn.
Zo zal Uitwijken blijven bestaan: de investering in de karavaan zal de komende jaren renderen. Enkele keren per jaar zullen in telkens andere Brugse buurten activiteiten in het kader van Uitwijken plaatsvinden. De klankentoren verhuist naar het Concertgebouw waar het deel zal uitmaken van een nieuw project: een klankentuin. Het tentoonstellingsmateriaal dat voor de beide grote tentoonstellingen werd gerealiseerd, krijgt een tweede leven. Brugge Plus start met "kringloopexpo" een proefproject op in samenwerking met andere organisatoren van tentoonstellingen. Het Enter festival zal een tweejaarlijkse traditie worden dat telkens in een andere stad zal plaatsvinden. Het Elementsfestival krijgt een vervolg in september 2011.

Ook na Brugge Centraal blijft cultuur in al zijn vormen centraal staan in deze stad. Mag dat tot fierheid strekken van al onze Brugse stadsgenoten!

Patrick Moenaert
burgemeester Stad Brugge
voorzitter vzw Brugge Plus