• pavillion Toyo Ito
  • Brugge 2002
slider title

Eindverslag Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa

Français - English

Het uitgebreide eindverslag van Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa, werd verzameld in een unieke box en bestaat uit zes boeken, een dvd en een cd-rom.

• het programmaboek van Brugge 2002 in het Nederlands;
• de tweemaandelijkse tijdschriften Uur na uur in het Nederlands;
• Een verhaal in beelden: een schitterend fotoboek;
• Een verhaal in feiten: geeft zowel een heel objectief beeld als ook persoonlijke appreciaties van het Brugge 2002-team zelf. Ook de voornaamste besluiten van het impactonderzoek dat in opdracht van de Stad Brugge, Toerisme Brugge en Brugge 2002 werd uitgevoerd, zijn in dit deel opgenomen;
• Een verhaal in woorden: we vroegen gastschrijvers als bOb Van Reeth, Marianne van Kerkhoven, Frank Moulaert, Eric Van Hove, Ben Okri, Dirk Lauwaert, Peter Verhelst en Josse De Pauw naar hun mening over het culturele jaar;
• Concis/Concise: samenvatting van het boekdeel Een verhaal in feiten in het Frans en Engels;
• een dvd met beelden van het hele jaar. Hiervoor werd vooral uit het Focus/WTV-archief geput, maar ook de tv-spots zijn hierin opgenomen;
• een cd-rom met de inhoud van alle voorgaande delen, het programmaboek van Brugge 2002 in het Frans, Engels en Duits en de Uur na uur in Frans en Engels;

De doos werd ontworpen door Benoît en bevat ook een gedicht van Peter Verhelst gekalligrafeerd door Brody Neuenschwander.

Voor meer info kan u terecht bij:
vzw Brugge Plus
Huis Perez de Malvenda
Wollestraat 53, 8000 Brugge
T 050 44 20 02
E info[at]bruggeplus.be

  


Le rapport final de BRUGGE 2002, Capitale culturelle de l'Europe

Le rapport final complet de BRUGGE 2002, Capitale culturelle de l'Europe, est présenté dans un boîtier exceptionnel comprenant six volumes, un DVD et un CD-ROM.

• le programme de BRUGGE 2002 en néerlandais
• les magazines bimensuels "D'heure en heure"
• Een verhaal in beelden ("Un récit en images") : un superbe album de photos
• Een verhaal in feiten ("Un récit à travers les faits") : un compte rendu objectif et les appréciations personnelles des membres de l'équipe de BRUGGE 2002. Ce volume reprend également les conclusions principales de l'étude d'impact réalisée à la demande de la Ville de Bruges, de l'Office du Tourisme de Bruges et de BRUGGE 2002.
• Een verhaal in woorden ("Un récit en paroles") : nous avons invité des auteurs tels que bOb Van Reeth, Marianne Van Kerkhoven, Frank Moulaert, Eric Van Hove, Ben Okri, Dirk Lauwaert, Peter Verhelst et Josse De Pauw à donner leur avis sur l'année culturelle.
• Concis/Concise : le résumé, en français et en anglais, de "Een verhaal in feiten"
• un DVD comprenant des images rendant compte de l'année entière; elles proviennent surtout des archives de Focus/WTV, mais les spots télé sont également repris.
• un CD-ROM proposant le sommaire de tous les autres volumes, le programme de BRUGGE 2002 en français, anglais et allemand, et le magazine "D'heure en heure" en français et en anglais.

Pour plus de détails :
vzw Brugge Plus
Huis Perez de Malvenda
Wollestraat 53, 8000 Bruges
T 050 44 20 02
E info[at]bruggeplus.be

 

 

Final report Brugge 2002, Cultural Capital of Europe

The comprehensive final report of Brugge 2002, Cultural Capital of Europe, consists of six books, a DVD and a CD-ROM and comes packaged in a highly original box.
The box contains:

• the Brugge 2002 programme book in Dutch;
• the two-monthly magazines Uur na uur in Dutch;
• Een verhaal in beelden (A story in pictures): a stunning book of photographs;
• Een verhaal in feiten (A story in facts): this volume provides a highly objective picture as well as personal appreciations of the Brugge 2002 team. It also includes the main conclusions of the impact study carried out at the request of the City of Bruges, Toerisme Brugge and Brugge 2002;
• Een verhaal in woorden (A story in words): we asked guest writers such as bOb Van Reeth, Marianne van Kerkhoven, Frank Moulaert, Eric Van Hove, Ben Okri, Dirk Lauwaert, Peter Verhelst and Josse De Pauw to give their opinion of the cultural year;
• Concis/Concise: summary in French and English of the book ‘Een verhaal in feiten';
• a DVD of images from the whole year. These were largely drawn from the Focus/WTV archive, but also include the television spots;
• A CD-ROM of the content of all the previous volumes, the Brugge 2002 programme book in French, English and German and Uur na uur (Hour by Hour) in French and English.
The box was designed by Benoît and also contains a poem by Peter Verhelst, elegantly penned by Brody Neuenschwander.

For further information, please contact:
vzw Brugge Plus
Huis Perez de Malvenda
Wollestraat 53, 8000 Bruges
T 050 44 20 02
E info[at]bruggeplus.be